Media protocol

COC's media protocol voor jongeren

Paarse Vrijdag is een zichtbaarheidsactie: hoe meer scholen paars kleuren, hoe meer leerlingen, studenten en leerkrachten ervaren dat ze er mogen zijn, ongeacht wie ze zijn of op wie ze verliefd worden. Om die reden juicht COC Nederland het toe als media aandacht willen besteden aan Paarse Vrijdag en faciliteren wij ook (in principe) de koppeling tussen leerlingen, studenten en leerkrachten uit ons netwerk en de media.

De veiligheid van de jongeren staat in alle gevallen voorop. Om die veiligheid te garanderen, hebben we 10 punten opgesteld waar we met media afspraken over maken, voordat een koppeling plaats kan vinden. Het gaat om de volgende tien punten:

  1. Er is een contactpersoon bij de media die goed bereikbaar is, ook na de opnames/uitzending/publicatie.

  2. Er zijn afspraken gemaakt over onderwerpen die niet besproken worden.

  3. Er zijn afspraken gemaakt over het wel of niet publiceren van persoonsgegevens zoals naam en woonplaats.

  4. Er zijn afspraken gemaakt over de persoonlijk voornaamwoorden die gebruikt zullen worden. Deze afspraken worden gerespecteerd in het contact met de jongere en gehanteerd in een eventuele publicatie.

  5. Er zijn afspraken gemaakt over de comments-functie onder berichten op websites/social media. Indien de jongere onder de 16 is, staan deze in principe uit, tenzij dit anders is besloten.

  6. Er is verwezen naar de ‘gedragsregels’ voor inclusief taalgebruik.

  7. Voorafgaand aan publicatie wordt het interview tijdig ter controle aan de jongere en het contactpersoon van COC Nederland toegestuurd.

  8. Contactgegevens van de jongeren worden onder geen beding doorgegeven aan derden.

  9. Indien de jongere onder de 16 is, hebben de ouders vooraf toestemming gegeven, tenzij dit anders is besloten.

  10. Alle boven gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd met de contactpersoon van COC Nederland. Als één of meerdere van de bovenstaande voorwaarden niet kunnen worden gehanteerd, dan kan de koppeling niet plaatsvinden.

Voor vragen over COC's media protocol kan je contact opnemen met Freek Janssens via fjanssens@coc.nl

(versie 2022)